Marjan Kos Warm

Waar loop ik warm voor?

Een goed gesprek waarin ik luister naar je verhaal en naar wat je verlangt voor jezelf, je team of voor je organisatie. Waarin ik je vragen stel over waar je hart sneller van gaat kloppen, waarin ik je mag verleiden om nog niet uitgesproken wensen helder te formuleren en je te ondersteunen om voor deze wensen te gaan staan. Een gesprek waarin we samen nieuwe inzichten verder verkennen en zoeken naar voor jou de juiste richting en de te nemen stappen.

Kortom, een gesprek en het daarop volgende traject waarin mensen, teams en organisaties hun eigen kracht (her)vinden en de gewenste ontwikkeling succesvol doorlopen.

Marjan Kos Blij


Waar word ik blij van?

Als ik een tijdje met je mag oplopen en er bij ben als nieuwe inzichten en mogelijkheden zich aandienen. Als we samen het vraagstuk ontrafelen en met alle betrokkenen een succesvolle strategie uitzetten. Als we samen het succes vieren en kunnen vaststellen welke succesfactoren en leermomenten de versnellers in het proces zijn geweest

Marjan Kos Wens

Wat wens ik mijn klanten toe?

Of je nu met een persoonlijke ontwikkelvraag naar me toe komt of een partner zoekt om een ontwikkeltraject voor je organisatie uit te stippelen en uit te voeren, belangrijk voor mij is dat we samen werken aan een duurzame ontwikkeling. Toegespitst op jouw unieke vraag, werkend vanuit bewustwording. Voortbouwend op de reeds aanwezige kwaliteiten en beleefde succesmomenten in de gewenste richting.

Marjan Kos Inzet


Hoe wordt mijn inzet door klanten ervaren?

“Professioneel maatwerk op persoonlijk niveau. Marjan Kos kan zeer goed inspelen op wat een groep of individu nodig heeft en handelt hier ook naar, ook al betekent dit dat er wordt afgeweken van een programma. Laat individuen in hun waarde en behandelt ze met respect. Vernieuwend, up-to-date en expert in coaching en teambuilding.”

  • Gewest Gooi en Vechtstreek, Hilversum

 

“Marjan Kos is nu al een tijdje bij het bedrijf betrokken voor de implementatie van het competentiemanagement. Marjan is hierbij organisatie- sensitief en heeft immer de intentie elke “hobbel” als een uitdaging te zien. De tests die zij daarbij als middel gebruikt lijken summier, maar de uitkomsten zijn treffend en de medewerkers raken daardoor enthousiast. Effect is de vergroting van de zelfreflectie en daarbij meer zicht op te ontwikkelen vaardigheden en reeds aanwezige kwaliteiten. Wat mij betreft een mooi resultaat wat zeker bijdraagt aan de competentie- ontwikkeling en de eigenaarschap van de medewerkers daarbij”

  • Socius Maatschappelijke Dienstverlening; Barbara van Oosten – van Leeuwen,

 

 

Met wie werk ik samen?

Mijn werkzaamheden verricht ik vanuit mijn bedrijf Kos Consult. Daarnaast ben ik partner bij THP Opleiding en Training (www.thp-partners.nl).
Verder werk ik samen met my HBM center (myhbmcenter.com)

Marjan Kos Contact
logo - 120


Contact?

Neem contact met mij op voor een nadere kennismaking
en een eerste verkenning van je vraag.

Je kunt me bellen op 06-51689154.
Mijn emailadres is info@marjankos.nl.

Mijn bedrijf Kos Consult is gevestigd op de
Laanweg 29, 1724 NK Oudkarspel.